Vrienden van Lelie zorggroep

Vrienden van Lelie zorggroep

Vrienden van Lelie zorggroep

Chaverim werkt nauw samen met Stichting Vrienden van Lelie zorggroep. De missie van deze vrienden van Lelie zorggroep is: werken aan aandacht en aanvullende voorzieningen in jeugdhulpverlening en ouderenzorg.  Meer glimlachen van geluk op de gezichten toveren van de bewoners van Lelie zorggroep. Dit doen zij door:

  • vriendschappen te faciliteren tussen samenleving en cliënten, tussen informele zorg en formele
    zorg;
  • vanuit een christelijke levensbeschouwing de ontwikkeling van maatschappelijke en medisch-
    ethische vraagstukken binnen Lelie zorggroep te steunen en deze ook uit te dragen.

Stichting Chaverim denk mee in het beleid van de Stichting Vrienden van Lelie zorggroep en er is een bestuurlijke verbinding tussen beide besturen. Chaverim heeft haar fondsenwervende activiteiten uitbesteed aan de Vrienden van Lelie zorggroep.

De projecten waarvoor Chaverim financiële middelen ter beschikking stelt komt in nauw overleg tussen beide stichting tot stand, voor wat betreft de aan Chaverim gelieerde verpleeghuizen.