Lelie zorggroep

Lelie zorggroep

Lelie zorggroep

In Rotterdam en Krimpen aan den IJssel biedt Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn zorg- en hulpverlening aan iedereen die dat nodig heeft, zowel thuis als in de zorghuizen.

Dagelijks werken de gemotiveerde medewerkers aan ouderenzorg, thuiszorg, begeleiding, behandeling en hulpverlening. De medewerkers doen dit van harte vanuit een christelijke levensovertuiging. 'Zorg voor elkaar', is de roeping die elke dag tot uiting komt tussen de zorgverleners en cliënten en tussen zorgverleners onderling.

Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn maakt samen met de andere divisies Agathos, Curadomi deel uit van Lelie zorggroep. Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn geeft kleur en ruimte aan christelijke zorg.

Zie de website van Lelie zorggroep voor meer informatie.


Stichting Chaverim is onstaan vanuit vroegere lokale vriendenstichtingen die zijn samengevoegd. Chaverim ondersteunt daarom de volgende verpleeghuizen van Lelie zorggroep, in nauwe samenwerking met Stichting Vrienden van Lelie zorggroep:

  • Atrium
  • De Burcht
  • Oranjehof
  • Pniël (met palliatief centrum De Regenboog)
  • Slingedael
  • Siloam 
  • Westerstein