Bestuur

Bestuur

Bestuur

Bestuurssamenstelling

H.P.C.M. Mazairac, voorzitter
W.A.C. de Winter, secretaris
J.B. Val, penningmeester

De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden.

Statuten

De statuten van Stichting Chaverim vindt u hier.